Ferskere enn fersk

Ferskere salat enn rotsalat fra Deliscious får du ikke. Med vår innovative dyrkeprosess leverer vi et høyverdig og uniformt topprodukt som i tillegg har lang holdbarhet.

 

vers-page-sla

Fremdyrking i klimarom

Vi har hele prosessen fra frø til rotsalat i egne hender. Vi dyrker frem de små frøene til unge rotsalatplanter i fire klimarom. Klimarommet er et lukket rom uten dagslys som er 8 meter høyt. Belysningen av salatplantene foregår helt og holdent med LED-lamper. Hvert klimarom består av sju dyrkelag med en totaloverflate for dyrking på 5600 m2.

Deliscious er for øyeblikket den eneste bedriften i Europa som bruker LED-belysning i helt lukkede klimarom. Denne innovative prosessen gjør oss i stand til å kontrollere og planlegge vekstforholdene helt nøyaktig.

Ferdigvokst i vannrenner

LD090720-087

Etter å ha blitt dyrket frem vokser salatplantene med jordklumpen videre i drivhuset i renner 1 meter over bakken. Plantene henter de næringsstoffene de trenger fra det næringsrike vannet som strømmer gjennom rennene. Lampene som henger over vannrennene avgir nøyaktig mengde varme og lys. Salatplantene starter bakerst i drivhuset og skyves fremover i løpet av vekstprosessen. Til slutt er det lille frøet vokst frem til et ferdig rotsalathode, som transporteres rett til supermarkedet.

Fersk året rundt

Slik kan vi levere fersk rotsalat året rundt. Et produkt som takket være rotklumpen også holder seg ferskt lengre hjemme hos kunden. Med en slurk vann holder rotsalaten seg fersk en uke lenger en et vanlig salathode. Rotsalaten mister ikke verken sprøhet eller smak i løpet av disse dagene.