Bærekraftig dyrking

For oss handler bærekraftig dyrking om en kontinuerlig jakt på forbedring. De siste årene har vi tatt store steg for å redusere energi- og vannforbruket vårt. Vi dyrker også sterke salatplanter som er mindre sårbare for sykdommer og insekter.

80 % reduksjon

Salat trenger varme for å kunne vokse. Likevel har vi redusert gassforbruket i bedriften vår med hele 80 % de siste årene. Vi har klart å oppnå en kraftig besparelse ved å la salaten vår vokse én meter over bakken, og med et nytt oppvarmingssystem som lagrer varme i bakken. På toppen av det hele er dyrkesystemet vårt så godt organisert at det alltid dyrkes flest mulig salatplanter i drivhuset vårt. Avstanden mellom rennene tilpasses ut fra salatplantenes vekstfase. Resultatet: mindre energiforbruk per salathode.

Resirkulering av regnvann

Luchtfoto overdag

I vår bedrift benytter vi kun regnvann. Vi samler opp alt regn i store vanntanker. Dette vannet bruker vi til vannrennene som salaten med jordklump vokser i. Vannrennene danner et lukket system. Det vannet som er brukt går til et renseanlegg, før det benyttes igjen. Slik går så godt som ikke noe vann til spille.

Alltid på jakt

Selvfølgelig bruker vi kun grønn strøm i bedriften vår. I årene som kommer vil vi stadig jakte på nye måter å resirkulere og spare energi og vann på, og andre smarte løsninger som gjør at vi kan fortsette å dyrke frem salat av konstant høy kvalitet på en bærekraftig måte. Der det er mulig samarbeider vi med andre innovative bedrifter i denne jakten.